02/01/2015 - 19:02

HOÀNG KIM VIỆT

Địa chỉ: 136 Lê Đức Thọ Kéo Dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 85.850.899 - Fax: 04. 85.850.899

Email: hoangkimviet1910@gmail.com

Website: http://hoangkimviet.vn

HỒ SƠ DU HỌC

STT

Nội Dung

Mô Tả

Số Lượng

Ghi Chú

1

Thông tin học sinh

Ghi đầy đủ thông tin

1

 

2

Chứng minh thư học sinh

Photo công chứng trên A4 1 mặt

5

Số CMT và ngày cấp phải rõ, thời hạn công chứng mới nhất

3

Chứng minh thư phụ huynh

Photo công chứng trên A4 1 mặt

4

Số CMT và ngày cấp phải rõ, thời hạn công chứng mới nhất

4

Giấy khai sinh Học sinh + Phụ Huynh

Nộp bản sao theo mẫu mới nhất

2

Ngày xin lại giấy phải là ngày gần đây nhất

5

Sổ hộ khẩu

Photo 1 mặt trên A4

3

1 công chứng, 2 không công chứng

6

Bằng cấp 3

Gốc + photo công chứng

1+1

 

7

Học bạ cấp 3

Gốc

1

 

8

Bằng Đại học ( nếu có)

Gốc + photo công chứng

1+1

 

9

Bảng điểm Đại Học ( nếu có)

Gốc + photo công chứng

1+1

 

10

Bằng Cao Đẳng ( nếu có)

Gốc + photo công chứng

1+1

 

11

Bảng điểm Cao Đẳng ( nếu có)

Gốc + photo công chứng

1+1

 

12

Bằng Trung cấp ( nếu có)

Gốc + photo công chứng

1+1

 

13

Bảng điểm Trung cấp ( nếu có)

Gốc + photo công chứng

1+1

 

14

Ảnh 3x4, 4x6

Nền trắng, áo trắng

20, 12

 

15

Giấy phép kinh doanh

Photo

2

 

16

Giấy thuế( thuế môn bài, phiếu thu…)

Gốc

 

Giấy thuế nộp trong những năm gần đây nhất.

17

Sổ đỏ công chứng

Photo công chứng

2

 

18

Các giấy tờ khác( giấy bộ đội…)

Photo công chứng mới nhất

 

 

19

Số điện thoại bàn của UBND xã(phường)